POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Politika zaštite privatnosti utvrđuje kako AGILCON, informacijske tehnologije, d.o.o. (u daljem tekstu: Agilcon) prikuplja, skladišti i koristi vaše podatke o ličnosti. Ova politika stupa na snagu 26.aprila 2018.

Politka zaštite privatnosti odnosi se na:

 • Naše veb-stranice https://www.agilcon.si/ and https://www.geckohrm.com (u daljem tekstu zajedno: veb-stranice)
 • Aktivnosti Agilcon-a i izveštavanje o takvim događajima
 • Registraciju za primanje informacija o novostima i našoj ponudi
 • Upite o rešenjima Salesforce i Gecko HRM i uslugama preko imejla, telefona, i obrazaca na našim veb-stranicama, društvenih mreža i aplikacija
 • Prenose dokumenata dostupnih na našim veb-stranicama i
 • Vašu upotrebu svih drugih, sadašnjih i budućih servisa na vebu i van njega, tehničke podrške ili ponude Agilcon-a (u daljem tekstu zajedno od (i) – (vii): Usluge)

 

Molimo vas da pažljivo pročitate našu politiku zaštite privatnosti. Preporučujemo vam da odštampate ili  na odgovarajući način sačuvate primerak ove politike i sve važeće verzije,  za svoju arhivu saglasnosti koje ste nam dali.

 • Kontrolor podataka o ličnosti je kompanija AGILCON, informacijske tehnologije, d.o.o., sa sedištem u Solunska 21, 11000 Beograd.

   

  Za sva pitanja, molimo vas da nam se obratite mejlom na privacy@agilcon.si ili nas pozovite na broj +386 59 015 373.

 • Podatke o ličnosti prikupljamo kada nam ih prosledite npr. prilikom korišćenja  naših veb- stranica i njihovih funkcionalnosti, kada nas direktno kontaktirate putem imejla, telefona, pisanim putem ili preko društvenih mreža, kada naručujete naše usluge ili nam na neki drugi način prosledite svoje lične podatke (u daljem tekstu: Usluge).

  Kada je to dozvoljeno zakonom, vaše lične podatke možemo da dobijemo i iz javno dostupnih izvora.

  Prikupljamo i podatke o vašoj upotrebi naše veb-stranice pomoću kolačića i sličnih tehnologija. Naša politika kolačića, opisana dole u tekstu, pruža više informacija o tome kako koristimo kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje vaših podataka o ličnosti.

 • Podaci koje prikupljamo o vama mogu da uključe sledeće:

   

  Ime i prezime

  Poslovnu imejl adresu ili bilo koju imejl adresu koju ste nam prosledili

  Informacije iz koje zemlje dolazite

  Naziv sadašnjeg ili bivšeg poslodavca

  Vaše radno mesto

  Broj telefona

  Podatke koji se nalaze na vašem računaru ili mobilnom uređaju (npr. vaša IP adresa, vrsta pretraživača, vrsta uređaja)

  Podatke o tome kako koristite našu veb-stranicu (npr. koje ste stranice pregledali, vreme kada ste ih pregledali i šta ste kliknuli )

  Možemo da prikupljamo vaše podatke i iz određenih javno dostupnih izvora, uključujući, ali ne ograničavajući se na, javne baze podataka, koje su dostupne na internetu, poslovne registre, medijska izdanja, društvene medije, veb-stranice, i druge javno dostupne izvore.

   

  Agilcon ne obrađuje posebne vrste javnih podataka.

   

  Vaši podaci mogu da se koriste u sledeće svrhe:

   

  1) U svrhu pružanja usluga i  prilagođavanja korisničkog iskustva vašim potrebama i ciljevima:

   

  • Upravljanje i unapređenje naših veb-sajtova, uključujući prilagođavanje korisničkog iskustva našem veb-sajtu. To je neophodno zbog legitimnog interesa da bolje razumemo želje naših korisnika i potencijalnih kupaca i da prilagodimo veb-sajtove, proizvode i usluge vašim potrebama i željama.
  • Upravljanje odnosima Agilcon-a sa sadašnjim i potencijalnim korisnicima. Ovo radimo kroz analizu podataka o prethodnom odnosu sa našim kupcima sa namerom da unapredimo poslovne odnose sa korisnicima sa naglaskom na zadržavanju korisnika i konačnom rastu prodaje. To je neophodno zbog legitimnih interesa da bolje razumemo želje naših korisnika i da efikasnije upravljamo i vodimo naše poslovanje.
  • Segmentiranje vaših podataka nam omogućuje da vam ponudimo usluge koje su prilagođene vama i za potrebe internog statističkog izveštavanja o korišćenju  naših usluga.
  • Direktna komunikacija sa vama u vezi sa ažuriranjem našeg veb-sajta, kupovinom naših usluga i pružanjem odgovora na vaše upite. Ovo je neophodno kako bi vas povremeno informisali o promenama na našim veb-sajtovima, kako bi smo mogli da izvršimo ugovor koji smo zaključili sa vama, da pripremimo ponudu, ili  da zbog legitimnog interesa da ispunimo i potvrdimo vaše zahteve,  osiguramo da dobijete usluge i odgovore na pitanja koja ste nam poslali. 
  • Zaključenje ugovora i priprema usluge. Ako nam ne dostavite svoje podatke, a to je za ovu svrhu potrebno, nećemo moći da zaključimo ugovor sa vama, ni da vam ponudimo svoje proizvode i usluge koje ste tražili.  Možemo, takođe, da odložimo ili otkažemo sve vaše porudžbine i primenimo sva zakonska prava protiv vas (npr. ako smo imali troškove ili izdatke za pripremu ili ispunjenje bilo koje vaše porudžbine).
  • Zaštita našeg poslovanja i naših poslovnih interesa, uključujući proveru kreditne prošlosti i ranijih iskustava, sprečavanje prevara i naplata dugovanja. Ovo je potrebno kako bi smo zaštitili naše legitimne interese u vezi sa sprečavanjem krivičnih aktivnosti, kao što je prevara ili pranje novca, da bi smo osigurali da se naš veb-saj i usluge ne zloupotrebljavaju i da zaštitimo naše poslovanje. Takve provere ćemo obavljati samo ako su dozvoljene zakonom. 
  • Komuniciranje sa našim poslovnim i pravnim savetnicima. Neophodno je zbog naših legitimnih interesa za dobijanje pravnih ili stručnih saveta. Vaše podatke ćemo proslediti samo ako je to neophodno, u najmanjoj mogućoj meri, i anonimno kad god je to moguće i uz uslov zaključenja ugovora o poverljivosti.
  • Deljenje podataka o ličnosti sa trećim stranama (u daljem tekstu: naši podizvođači) koje su povezane sa nama u svrhu pružanja usluga, kao što su naši poslovni partneri, pružaoci usluga elektronske pošte, pružaoci usluga veb-hostinga, i pružaoci raznih usluga informaciono-komunikacione tehnologije. Ovo je potrebno radi izvršenja ugovora koji smo potpisali sa vama (ili za pripremu ponude), zbog naših legitimnih interesa efikasnog upravljanja ili vođenja našeg poslovanja, za usklađenost sa zakonskim obavezama i za potrebe direktnog marketinga. Kada budemo delili vaše lične podatke to ćemo činiti za potrebe upoznavanja i u skladu sa odgovarajućim ograničenjima poverljivosti, koliko je to moguće anonimno i isključivo u meri neophodnoj za bilo koju od navedenih svrha. 
  • Ostvarenje zakonskih prava i poštovanje zakona, propisa i drugih zakonskih obaveza.  Ovo je neophodno zbog našeg legitimnog interesa da zaštitimo svoje poslovanje i ostvarimo svoja ugovorna i druga zakonska prava, da osiguramo fizičku, mrežnu i informacionu bezbednost i integritet. To je neophodno zbog našeg legalnog interesa da obezbedimo siguran i nekompromitovan IT sistem i mrežu, uključujući rezervne kopije podataka i arhiviranje, uklanjanje zlanamerne programske opreme, virusa, grešaka i drugih štetnih kodova, sprečavanje nedozvoljenog pristupa našim sistemima, i svih oblika napada ili štete na našim IT sistemima i mrežama.  Možda će biti potrebno da vaše podatke koristimo i obrađujemo kako bi bili u skladu sa zakonskim obavezama koje moramo da poštujemo. Na primer, možemo da vam tražimo da nam dostavite određene podatke kako bi smo ispunili zakonsku obavezu  u vezi sa sprečavanjem pranja novca ili da sudu dostavite svoje podatke po prijemu sudskog naloga.  Vaši podaci će možda biti potrebni i za ispunjenje važećih zakonskih obaveza, kao što su obaveze po osnovu Zakona o porezu ili drugih propisa koji se odnose na nas. 
  • U vezi sa zahtevom za otkrivanje podataka u slučaju prodaje ili kupovine kompanije i/ili kapitala-sadašnjih ili potencijalnih.  Neophodno je zbog našeg legitimnog interesa prodaje i/ili očuvanja i obezbeđenja uspeha našeg poslovanja.
  • U statističke i istraživačke svrhe. Podatke ćemo anonimizovati i u skladu sa našim legitimnim interesom za obradu podataka o ličnosti za potrebe istraživanja, uključujući i tržišna istraživanja, bolje razumevanje naših korisnika i prilagođavanje naših proizvoda i usluga vašim potrebama.
  • Prijavljivanje mogućih kriminalnih aktivnosti ili pretnji po javnu bezbednost organima gonjenja. To je neophodno zbog našeg legitimnog interesa da obezbedimo uspešno poslovanje, sprečimo kriminal, ispunimo zakonske obaveze, zbog javnog interesa i legitimnog interesa državnih organa i organa gonjenja koji sprečavaju kriminalne aktivnosti.
  • U vezi sa svim pravnim ili mogućim pravnim radnjama i postupcima. To je neophodno zbog našeg legitimnog interesa da podržimo i osiguramo uspeh našeg poslovanja, rešimo sporove, i otkrijemo podatke u skladu sa zakonskim zahtevima ili u slučajevima kada smatramo da je razumno, a u skladu sa zakonom.

   

  2) U svrhe direktnog marketinga i uz vašu izričitu saglasnost za potrebe e-marketinga, kako bismo vas informisali o našim uslugama, novinama, događajima, ponudili vam naše usluge i druge oblike e-marketinga.  

   

  Kada obrađujemo vaše na osnovu vašeg pristanka, možete da nam svoj pristanka u svakom trenutku uskratite ako nam pošaljete imejil na adresu privacy@agilcon.si. Datum izvršenja je 30 radnih dana od dana prijema vašeg zahteva.

 • Agilcon čuva vaše podatke na serveru pružalaca IT usluga u klaudu koji se nalazi u državama članicama EU i u SAD. Ponekad se vaši podaci mogu obrađivati i izvan Evropske unije. Izvan EU vaši podaci se mogu povremeno obrađivati  kod pružalaca Salesforce usluga u vezi sa CRM sistemom i aplikacijom Pardot.

   

  Agilcon će obrađivati vaše podatke u meriu kojoj to odgovara i ograničiće se na ono što je neophodno za potrebe za koje se podaci obrađuju tj. u svrhu u koju obrađujemo vaše podatke , npr. ako je potrebno sačuvati podatke, kako bismo ispunili svoje ugovorne obaveze ili za potrebe naših legitimnih interesa, ukoliko imamo zakonsku obavezu da nastavimo sa obradom vaših podataka, kao što je obaveza čuvanja koja je utvrđena važećim propisima, i ako imamo zakonsku osnovu za dalju obradu vaših podataka, kao što je npr. vaša saglasnost.

   

  Za dodatne informacije o tome gde i koliko dugo se čuvaju vaši podaci i za više informacija o vašim pravima na brisanje i prenos podataka o ličnosti, možete nas kontaktirati na privacy@agilcon.si.

 • Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših podataka i zaštitu od neovlašćene upotrebe ili obrade i nenamernog gubitka ili uništavanja ili oštećenja  vaših podataka, uključujući sledeće:

   

  • Princip minimalnog obima podataka i kada je moguće obrada anonimizovanih podataka
  • Obuku naših zaposlenih o važnosti poverljivosti i čuvanja privatnosti i sigurnosti vaših podataka
  • Usvajanje odgovarajućih disciplinskih mera za utvrđivanje odgovornosti zaposlenih u vezi sa privatnošću
  • Stalnu i sveobuhvatnu nadogradnju i testiranje naše sigurnosne tehnologije
  • Detaljan i odgovoran proces odabira naših podizvođača
  • Upotrebu sigurnih servera za čuvanje vaših podataka
  • Imenovanje ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti
  • Zahtev za dostavljanje potvrde o identitu od  svakog lica koje traži pristup podacima o ličnosti.

   

  Želimo da vas obavestimo da prenos informacija (što uključuje i vaše podatke) preko interneta nije uvek u potpunosti siguran. Ako nam dostavite bilo kakve podatke preko interneta (imejlom, preko veb-stranica ili na neki drugi način), činite to na sopstvenu odgovornost. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve troškove, izdatke, gubitak prihoda, povredu ugleda ili bilo kakvu drugu odgovornost za bilo kakav oblik gubitka ili štete koju ste pretrpeli zbog slanja podataka preko interneta.

 • Salesforce CRM

  Za upravljanje odnosima s našim korisnicima koristimo CRM rešenje kompanije Salesforce.com, Inc, SAD.

  Potpisali smo ugovor o obradi podataka sa kompanijom Salesforce.com, Inc. U skladu sa ugovorom, kompanija Salesforce.com, Inc se obavezala da poštuje Uredbu EU o zaštiti podatak o ličnosti.  Međunarodni prenos podataka o ličnosti Salesforce.com, Inc obavlja na osnovu obavezujućih poslovnih pravila.

  Korištenje CRM  usluga vrši se na osnovu člana 6. (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Naš je legitimni interes da optimizujemo usluge i unapredimo upravljanje odnosa sa našim korisnicima.

   

  YouTube

  Naše veb-stranice koriste dodatke (plug-ins) za YouTube kojim upravlja Google. Administrator stranice je You Tube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ako posetite našu stranicu koja sadrži dodatak za YouTube, povezaćete se sa serverima na kojima se nalazi YouTube. YouTube će dobiti informaciju o našoj veb-stranici koju ste posetili. 

  Ako ste prijavljeni na korisnički nalog na YouTube servisu, YouTube će vam omogućiti da povežete svoje pretraživačke navike sa vašim ličnim profilom. Ovo se može sprečiti ako se odjavite sa korisničkog YouTube naloga.

  YouTube nam pomaže da naše veb-stranice učinimo privlačnim. Ovo je naš legitimni interes u skladu s članom 6. (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: GDPR).

  Dodatne informacije o načinu postupanja sa korisničkim podacima dostupne su u izjavi o zaštiti podataka na YouTube-u.

   

  Google Maps

  Naše veb-stranice koriste kartografske usluge Google Maps preko API-ja. Uslugama upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Ako želite da koristite Google Maps, potrebno je da sačuvate svoju IP adresu. Ova informacija se obično prenosi na Google server u SAD i tamo se čuva. Vlasnik ove veb-stranice nema nikakav uticaj na prenos podataka.

  Korišćenje Google Maps je u našem interesu kako bismo dali informacije koje odredite na veb-stranici. To je naš legitimni interes u skladu sa članom 6. (1) (f)  GDPR-a. Dodatne informacije o postupanju s korisničkim podacima mogu se naći u izjavi o zaštiti podataka na Google-u.

   

  GoToMeeting

  Za održavanje sastanaka i vebinara koristimo uslugu GoToMeeting irskog pružaoca usluga LogMeIn Ireland Limited (u daljem tekstu: LogMeIn). LogMeIn i povezana društva upravljaju globalnom infrastrukturom servera. Podaci koji se obrađuju tokom pojedinih vebinara mogu se proslediti izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i na taj način podležu zakonima zemlje u kojoj se nalaze serveri LogMeIn-a, pošto LogMeIn obrađuje podatke o učesnicima vebinara u okviru izvođenja vebinara, a zavisno od vrste učešća.

   

  LogMeIn i njegova američka podružnica LogMeIn USA, Inc. su za potrebe međunarodnih prenosa podataka registrovani za upotrebu mehanizma zaštite privatnosti (Privacy Shield EU-USA).

   

  Zaključili smo ugovor o obradi podataka sa LogMeIn-om. U skladu sa ugovorom, LogMeIn se obavezao da poštuje EU regulativu o zaštiti podataka o ličnosti.

   

  Više o politici zaštite privatnosti kompanije LogMeIn možete naći na https://www.logmeininc.com/legal/privacy.

   

  Korištenje usluge GoToMeeting vrši se na osnovu člana 6. (1) (f) GDPR-a. Naš je legitimni interes da optimizujemo usluge i unapređujemo odnos sa našim korisnicima.

   

  Slack

  Za internu komunikaciju koristimo alat Slack, kompanije Slack Technologies, 500 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA (u daljem tekstu: Slack Technologies). Zbog toga se podaci o ličnosti klijenata, korisnika i zaposlenih ili ugovornih partnera mogu preneti na servere kompanije Slack Technologies, koja se nalazi izvan Evropskog ekonomskog prostora.

   

  Sa kompanijom Slack Technologies zaključili smo ugovor o obradi podataka. U skladu sa ugovorom, kompanija Slack Technologies se obavezala da poštuje regulativu EU o zaštiti podataka. U pogledu međunarodnog prenosa podataka, sklopili smo ugovor o prenosu podataka sa tzv. standardnim ugovornim klauzulama. Na osnovu ugovora kompanija Slack Technologies se obavezala da obavlja međunarodni prenos podataka u skladu sa Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti.

  Za potrebe međunarodnog prenosa podataka, Slack Technologies se registirovala za upotrebu mehanizma zaštite privatnosti (Privacy Shield EU-USA).

  Obrada podataka o ličnosti preko alata Slack obavlja se na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa članom 6. (1) (f) GDPR-a.

   

  Jira Service Desk

  Za usluge podrške koristimo SaaS rešenje Jira Service desk, kompanije Atlassian iz SAD-a koja je registrovana u skladu sa mehanizmom zaštite privatnosti (Privacy Shield EU-USA) za prenos podataka o ličnosti. Na taj način, kompanija je u obavezi da poštuje Uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti.

  Više o politici zaštite privatnosti Jira Service Desk-a možete naći na https://www.atlassian.com/trust/privacy.

   

  Upotreba programskog rešenja Jira Service Desk moguća je na osnovu člana 6. (1) (f) GDPR-a. Naš je legitimni interes da biramo pružaoce tehnoloških rešenja koji nam nude alate za optimizaciju poslovanja.

   

  Google G Suite

  Za čuvanje i uređivanje dokumenata koristimo uslugu Google Drive, kojom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

   

  Upotreba Google Drive predstavlja naš legitimni interes u skladu sa članom 6.(1) (f) GDPR-a, a u cilju optimizacije našeg poslovanja.  Dodatne informacije o korišćenju podataka korisnika nalaze se u izjavi o zaštiti podataka na Google-u na adresi https://policies.google.com/privacy

 • Kolačići su datoteke s podacima koje se šalju sa veb-stranica u pretraživač kako bi se sačuvali podaci o korisnicima veb-stranica. Na našim veb-stranicama koristimo kolačiće i sličnu tehnologiju.

  Promenom postavki u svom pretraživaču možete odbiti neke ili sve kolačiće koje koristimo na našem veb-sajtu. Međutim, na taj način se smanjuje mogućnost korišćenja  našeg veb-sajta ili nekih ili svih njegovih funkcija. Za dodatne informacije o kolačićima i kako možete da promenite postavke u pretraživaču posetite www.allaboutcookies.org.

  Na našim veb-stranica koristimo alate Google Analytics i Salesforce Pardot kako bismo vas bolje upoznali.

   

  Sistem za automatizaciju marketinga Pardot

   

  Koristimo sistem za automatizaciju marketinga (“Pardot MAS”) Pardot LLC, 950 East Paces Ferry Road, Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA. Pardot MAS je posebna programska oprema za prihvat i analizu profila posetilaca naših veb-stranica.

   

  Pardot MAS koristimo i za snimanje interakcije korisnika i za komunikaciju sa korisnicima naših veb-stranica. Koristimo Salesforce za podršku korisnicima i razgovore sa korisnicima uživo (live chat) u okviru podrške na našim veb-stranicama. Osim ako nije drugačije navedeno, treće strane nemaju pravo korišćenja vaših podataka izuzev onoga što je neophodno za pružanje najbolje moguće usluge. Kada delimo podatke o ličnosti sa trećim licima, od njih zahtevamo da ispune uslove koji se odnose na obrađivače podataka kao što je određeno Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

  Pardot MAS će sačuvati kolačiće na vašem hard drajvu kako bi pratio vaše aktivnosti na veb-sajtu. Međutim, takvi kolačići neće prikupljati, niti čuvati vaše podatke. U bilo kom trenutku možete zaustaviti ili sprečiti čuvanje kolačića, tako što ćete konfigurisati pretraživač da ne prihvata kolačiće iz domena pardot.com. Ipak, želimo da naglasimo da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije ovih veb-stranica. Politika zaštite privatnosti kompanije Pardot dostupna je ovde.

  Kolačići Pardot MAS čuvaju se na osnovu člana 6. (1) (f) GDPR-a. Naš je legitimni interes da sprovodimo analizu korisničkog ponašanja u svrhu optimizacije naših veb- stranica i oglašavanja.

   

  Google Analytics

  Ove veb-stranice koriste usluge alata Google Analytics za analizu veb-stranica, kojim upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“. Podaci o vašem korišćenju veb-stranica, koje prikupe kolačići, obično se prenose na server Googl-a u SAD-u i tamo se čuvaju.

   

  Kolačići usluge koju pruža Google Analytics čuvaju se u skladu sa članom 6. (1) (f) GDPR-a. Naš je legitimni interes analiza korisničkog ponašanja u cilju optimizacije naših veb-stranica i oglašavanja.

 • Kada prenosimo vaše podatke izvan Evropskog ekonomskog prostora, onda to radimo nakon što  pažljivo proverimo odgovarajuće zakonske osnove i zaštitne mere, kao što su:

   

  • Politike zaštite podataka poznate kao „Obvezujuća poslovna pravila“ ili BCR (Binding Corporate Rules )
  • Standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija ili prihvatio Poverenik za informacije i koje je Europska komisija odobrila u skladu sa odgovarajućim zakonom
  • Kodeks ili kodeksi prakse koje je pripremilo udruženje ili neka druga institucija koju je odobrio Poverenik za informacije;
  • Odobreni mehanizmi sertifikacije (kao što je, npr. mehanizam zaštite privatnosti/Privacy Shield EU-USA)
  • Ili kada odobri Poverenik za informacije, klauzule ugovora između administratora ili obrađivača podataka i administratora podataka, obrađivača ili primaoca podataka o ličnosti u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.
 • Obaveštavamo vas o sledećim pravima u vezi sa vašim podacima o ličnosti koja možete koristiti tako što ćete poslati imejl na adresu privacy@agilcon.si i:

   

  • Zatražiti pristup svojim podacima i informacijama o tome kako koristimo i obrađujemo vaše podatke
  • Zatražiti da se vaši podaci isprave ili izvrišu
  • Zatražiti da ograničimo upotrebu vaših podataka
  • Zatražiti da vam podatke koje ste nam dali pošaljemo u strukturisanom i mašinski čitljivom obliku (npr. u MS Excel tablici) kao i pravo da prenesete svoje podatke drugom obrađivaču podataka o ličnosti
  • Staviti primedbu na obradu vaših podataka u određene svrhe (dodatne informacije o načinu prigovora možete naći niže u odeljku „Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti u određene svrhe) i
  • Zatražiti povlačenje saglasnosti za korišćenje vaših podataka u slučaju kada nam je ta saglasnost potrebna. Ukoliko povučete saglasnost, to neće uticati na zakonitost naše upotrebe i obrade vaših podataka u period pre datuma povlačenja te saglasnosti.

  Imate pravo na žalbu nadzornom telu, što je u slučaju Slovenije, Poverenik za informacije, čiji podaci za kontakt se nalaze ovde.

  Za dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa podacima o ličnosti,  kao i određenim ograničenjima koja se odnose na neka od tih prava, pogledajte članove 12 do 23 GDPR-a koji se nalaze ovde.

 • Imate sledeća prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, koja možete koristiti na način kako je to opisano u prethodnom poglavlju (Prava pojedinaca, vlasnika podataka o ličnosti):

   

  • Pravo na prigovor za korišćenje ili obradu vaših podataka kada ih koristimo ili obrađujemo u javnom interesu, ako ih obrađujemo za naš legitimni interes, što može uključiti „profilisanje“ (predviđanje vašeg ponašanja na osnovu vaših podataka o ličnosti), za bilo koju svrhu i
  • Pravo na prigovor na obradu vaših podataka u svrhu direktnog marketinga (što uključuje svaku automatizovanu evaluaciju vas kao ličnosti ili vaših karakteristika, u slučaju kad je to povezano sa direktnim marketingom).

   

  U isto vreme, možete ostvariti pravo na prigovor za korišćenje ili obradu vaših podataka u svrhu direktnog oglašavanja, tako što ćete:

   

  • Kliknuti na vezu za otkazivanje koja se nalazi na dnu bilo kog marketinškog imejla i sledite uputstva koja se pojave u pretraživaču nakon što kliknete na ovu vezu ili
  • Poslati imejl na privacy@agilcon.si u kome ćete tražiti da vam više ne šaljemo marketinške mejlove ili jednostavno ćete upisati “OPT OUT”.

   

  Svaki put kad se ne slažete sa primanjem direktnih marketinških poruka, morate da nam pošaljete svoje ime i dovoljno podataka, kako bismo mogli da vas identifikujemo i povežemo sa porukama koje ste primili (npr. ako ste primili SMS i želite da se odjavite sa liste imejlom, možda ćete morati da nam u tom imejlu napišete i svoj broj telefona).

 • Povremeno ćemo vršiti izmene u našoj Politici zaštite privatnosti i o tome ćemo vas obavestiti. Ako na taj dan ili nakon tog datuma nastavite da posećujete našu veb-stranicu, smatraće se da prihvatate obaveze koje proističu iz nove verzije Politike zaštite privatnosti. 

  Pre nego što počnemo da koristimo vaše podatke u neke nove svrhe, poslaćemo vam informacije o tome gde nameravamo da ih koristimo.

 • Molimo vas da nas obavestite o svim promenama vaših podataka, kako bi podaci koje imamo o vama bili tačni i ažurirani.

 • Lice zaduženo za zaštitu podataka u Agilcon-u je Vesna Stanković Juričić, diplomirani pravnik, Zemljemerska 12, SI-1000 Ljubljana. Možete je kontaktirati na vesna.stankovic-juricic@agilcon.si ili na broj telefona +386 59 015 373.

Newsletter

Unestite svoj imejl